Sklenené fľaše na víno, pálenku, sirup a rôzne iné Vaše výrobky, ktoré chcete uskladniť alebo darovať.