Medzi prípravkami do vína nájdete kvasinky, prípravky na čírenie, úpravu senzorických vlastností, stabilizáciu, harmonizáciu chuti, úpravu kyselín a ďalšie.