Ocharana osobných údajov

Prevádzkovateľ e-shopu www.vinpo.sk ako správca Osobných údajov týmto informuje o spôsobe a rozsahu spracovania Osobných údajov, vrátane rozsahu práv Účastníka (ako je tento definovaný v dokumente nižšie) súvisiacich so spracovaním jeho Osobných údajov.

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV